top of page
2 % 2022.png

.2 % z dane.

na dobrý účel

Pomôžte nám poukázaním 2 % z Vašich daní.

Vďaka Vaším 2 % môžeme pomáhať, starať sa a snívať za našich chlpáčov.


Pre psíkov peniaze neznamenajú nič,

ale jedlo, teplo, prístrešok a ochrana však áno.

Darujte 2 %, darujete tak lásku, nádej, budúcnosť, šancu.

Naši dobrovoľníci môžu na základe potvrdenia poukázať až 3 %. Radi vám vašu dobrovoľnícku prácu potvrdíme. V dokumentoch si stiahnite formulár na poukázanie 3 % z dane.

2 % z dane: What We Do

Ako poukázať 2 %

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3 % z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

(tlačivo na stiahnutie - pdf)

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2022 - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Živnostníci a právnické osoby musia odovzdávať daňové priznanie elektronicky!!! 

2 % z dane: Text
bottom of page