top of page

.členstvo v OZ.

ako sa stať členom KK & KS

Členstvo v OZ je dobrovoľné.


Členom sa môže stať každá fyzická osoba od 16 r


Nový záujemca o členstvo v OZ vyplní prihlášku za člena, udelí súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu svojho členstva a uhradí prvý členský príspevok. O jeho prijatí rozhodne výbor OZ.

Výhody členstva: členovia OZ neplatia jednorazové vstupy do areálu, môžu sa zúčastniť na plánovaní, činnosti a realizácii aktivít OZ, majú možnosť prenajať si areál kynologického klubu za symbolický poplatok,  členovia OZ platia nižší poplatok na akciách organizovaných kynologickými organizáciami, psí "hotel", atď. 

Členský poplatok na rok 2021: 20,00 €

Stanovy

Dodatok č. 1

dachshund-672780_640.jpg
Ako sa stať členom OZ: What We Do
bottom of page