top of page

.areál pre verejnosť.

priestor pre mňa i môjho psa

Woman With Dog

Pravidlá 
využívania areálu kynologického klubu
pre verejnosť

Areál kynologického klubu je otvorený pre verejnosť  bez výcvikára 2-krát do týždňa v poobedňajších hodinách. Návštevníci sú povinní dodržiavať stanovené pravidlá:


Každý psovod je v priestoroch cvičiska plne zodpovedný za svojho psa a za škody ním spôsobené (ničenie trávnika hrabaním, ničenie vybavenia cvičiska, ujmy na zdraví iných psov a ľudí).


Pri príchode na cvičisko má byť každý pes vyvenčený a riadne ustrojený (má mať riadne upevnený pevný obojok a je pripnutý na pevnom vodítku).


Každý psovod musí odstrániť výkaly svojho psa z priestorov cvičiska a priľahlých priestorov.


Každý pes musí byť riadne zaočkovaný a odčervený, čo majiteľ psa preukáže pri prvej návšteve cvičiska.


Psy s jasným náznakom agresivity musia mať náhubok, obzvlášť psy, ktoré sú ťažko zvládateľné.


Poplatok za využívanie areálu sa uhrádza pri alebo pred vstupom na cvičisko. Poplatok za využívanie areálu je stanovený sumou 15,00 € na 5 vstupov.

Výcvikové donucovacie prostriedky, ktoré psovi spôsobujú bolesť, sú na cvičisku zakázané (ostnaté obojky, elektrické obojky apod.).

Areál je pre verejnosť otvorený podľa dĺžky denného svetla. V prípade, že do 15 minút od otvorenia areálu nepríde žiadny záujemca, areál sa v daný deň zatvára.

Záujemcovia o využitie areálu v rámci hodín pre verejnosť sa registrujú prostredníctvom rezervačného formulára. Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia je počet osôb obmedzený.

Aktuálne dni a termíny otvorenia areálu pre verejnosť sú uvedené v rezervačnom systéme.

Oboznámil som sa s pravidlami využívania areálu kynologického klubu verejnosťou. Rezerváciu zároveň prejavujem vôľu tieto pravidlá dodržiavať. 

Areál pre verejnosť: Get Involved
bottom of page