top of page
dachshund-672780_640.jpg

.s útulkáčom do prírody.

prechádzka s priateľom je balzam na dušu

Venčenie psíkov: Get Involved

Pravidlá a registrácia na venčenie
pre dobrovoľníkov

🐾 Venčenie prebieha vo vyhradenom čase - v sobotu od 10.00 h - 11.00 h. V ostatné dni a časy je karanténna stanica pre verejnosť zatvorená. 


🐾 Na venčenie sa dobrovoľník môže prihlásiť len cez online systém v uvedených časoch. Na jeden termín sa môže prihlásiť aj skupinka 2 - 4 osôb, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti (napr. rodina, dieťa s rodičom a pod.).

🐾 Rezerváciu je možné urobiť najneskôr 24 hodín vopred.

🐾 Dĺžka venčenia pre jedného psa je 30 min až 2 hodiny (podľa dohody s pracovníkom KS). Potom je potrebné psa priviesť naspäť do karanténnej stanice.

🐾 Pri preberaní psa je potrebné podpísať oboznámenie sa s týmito pravidlami a preberanie zodpovednosti za psa počas doby venčenia. 


Prosíme o dodržiavanie stanoveného času. Je to dôležité pre režim psíkov, pre dodržanie protiepidemiologických opatrení a pre personál karanténnej stanice - uľahčíte im prácu.

Protiepidemiologické opatrenia

🐾 Vzhľadom na opatrenia voči šíreniu ochorenia COVID-19 prichádzajte pre psíka v stanovenom čase, a dodržiavajte aktuálne protipandemické opatrenia.

Kritériá veku

🐾 Psa môže venčiť osoba staršia ako 18. rokov. Dieťa musí prísť v sprievode dospelej osoby. Aktivita nie je vhodná pre deti mladšie ako 10 rokov.

Pravidlá výberu psa

🐾 Psa smie vyberať a vrátiť späť do koterca jedine personál karanténnej stanice.


🐾 Pri výbere psa sa informujte u personálu karanténnej stanice o povahe útulkáča. Ak idete venčiť psíka 1-krát, nechajte psa, aby si Vás oňuchal a zoznámil sa s Vami. Berte do úvahy, že môže ísť o týrané zviera, môže byť plaché a na základe zlých skúseností s ľuďmi nedôverčivé.


🐾 Vyberajte si psa, ktorého dokážete zvládnuť na základe jeho veľkosti a povahy. Dbajte na rady osoby, ktorá vám psa z karanténnej stanice vydáva.

Venčenie

🐾 Venčenie psov prebieha mimo areál kynologického klubu a karanténnej stanice. Je zakázané vstupovať a pohybovať sa v priestore kynologického klubu a karanténnej stanice počas verejného venčenia. Preberanie a vrátenie psa prebieha pred vstupnou bránou karanténnej stanice.


🐾 Počas venčenia treba mať psíka pod kontrolou, je zakázané púšťať ho z vodítka navoľno. Treba zabrániť tomu, aby sa psy z iných z iných kotercov k sebe priblížili, mohli by sa nepekne pohrýzť. Ak venčíte ako skupinka a beriete na prechádzku viacerých psov, rešpektujte personál karanténnej stanice, ktorý vie, akých psov vám môže vydať na spoločné venčenie, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.


🐾 Psa počas venčenia neprekrmujte. Môžete mu za odmenu ponúknuť pár piškôt alebo pamlsiek určených pre psov. Po venčení čaká psíka v koterci jedlo.


🐾 Je neprípustné, aby ste počas venčenia psa drezúrovali, bili alebo mu akýmkoľvek spôsobom ubližovali. Prispôsobte sa jeho individuálnym potrebám, tempu a chuti skúmať svoje okolie. Psa na vôdzke neťahajte a majte na pamäti, s akým zámerom ste do útulku prišli. Obrňte sa trpezlivosťou a hlavne si vy aj psík užite spoločný čas. 

Na záver

🐾 Akékoľvek zmeny v správaní, v zdravotnom stave zvieraťa, alebo informáciu o vzniknutom zranení počas venčenia je potrebné bezodkladne hlásiť osobe, ktorá vám psa z karanténnej stanice vydala.


🐾 Neznečisťujte okolie kynologického klubu a karanténnej stanice. Všetky obaly od pamlsiek, ktoré prinesiete na venčenie, alebo iný odpad vezmite späť domov alebo odovzdajte v karanténnej stanici. Nehádžte odpad na zem, nech je okolie na prechádzky udržiavané a čisté. 


🐾 Poteší nás, ak počas spoločnej prechádzky urobíte so psíkom spoločné fotky a podelíte sa s nimi s nami a s našimi fanúšikmi.

🐾 ĎAKUJEME 🐾

Akceptujem pravidlá a chcem

Venčenie psíkov: Text
bottom of page