top of page

.výcvik psov.

"Neexistujú zlí psy, existujú len zlí psovodi."

Pre našich členov a verejnosť organizujeme kurzy zamerané na výchovu a výcvik psa. Našim cieľom je dosiahnuť čo najideálnejšie začlenenie psa do prostredia v ktorom žije, či už je to byt, rodinný dom v obci alebo dvor na samote.


Ďalší cieľ, ktorý sledujeme pri všetkých našich aktivitách, je rozvíjať pozitívny vzťah ľudí ku psom, a to aj u detí a mládeže.

Počas našich výcvikov používame metódu pozitívneho odmieňovania, vhodné správanie podporujeme okamžitou odmenou v podobe pochvaly, maškrty, pozornosti, hračky alebo čohokoľvek čo má psík rád.

Výcvik psov: Text

Socializácia

Venčení psů

Nácvik správania sa psa v meste, v hluku, v množstve ľudí a/alebo iných psov, áut, bicyklov..

Základná poslušnosť

dachshund-672780_640.jpg

Nácvik privolania psa, ovládania psa na vôdzke, príkazov sadni, ľahni, vstaň a nácvik odloženia psa

Agility

labrador-672773_640.jpg

Nácvik prekonávania prekážok pod vedením psovoda (skokové prekážky, kruh, kladina, šikmá stena, tunel, slalom a pod.)

Výcvik bez prítomnosti majiteľa psa

perro-5220249_640_edited.jpg

Tento typ výcviku je vhodný pre majiteľov, ktorí nemajú dostatok času alebo skúseností v oblasti výcviku psov a výcvik svojho psa chcú zveriť do rúk skúseného výcvikára.

Výcvik obrany

dog-86422_640.jpg

Počas výcviku obrany sa rozvíja lovecký pud psa, upevňuje sa jeho sebavedomie. Pri nácviku sa v žiadnom prípade nepodporuje agresivita psa.

Individuálny výcvik

Dalmatian Dog

Individuálny výcvik je určený majiteľom psov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu dochádzať na skupinové tréningy, alebo majú špeciálne požiadavky na výcvik (napr. naučiť psa len jeden či dva dôležité povely alebo napraviť problémové správanie psa).

Výcvik šteniatok

Three French Bullgod Puppies

S výcvikom psa je vhodné začať v 3 – 4 mesiacoch veku šteňaťa. Takto staré šteňa má už celkom dobre vyvinutú koordináciu pohybu, je schopné sústrediť sa dlhšiu dobu na nejakú činnosť, vnímať súvislosti. V tomto veku je šteňa veľmi vnímavé a teda aj dobre vychovateľné.

Odburávanie nežiadúceho správania psa

Roztomilý pes

Odstraňovanie problémového správania psov môže byť veľmi rýchlou alebo naopak veľmi zdĺhavou záležitosťou.
Najčastejšie ide o hryzenie členov domácnosti, agresiu voči ľuďom a psom, nežiadúce štekanie, škrabanie, ničenie predmetov, extrémnu bojazlivosť.

Výcvik psov: Get Involved
bottom of page