top of page
KS SL.jpg

Kynologický klub &
Karanténna stanica

Stará Ľubovňa 
.občianske združenie.

Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa je záujmovým združením občanov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov.

Naše občianske združenie združuje záujemcov o kynológiu bez ohľadu na plemeno a druh použitia psa. Našim cieľom je podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom, zabezpečovať odborný výcvik psov, prípravu psovodov, organizovať kynologické podujatia a akcie rôzneho druhu.

Občianske združenie v rámci svojej činnosti prevádzkuje Karanténnu stanicu v Starej Ľubovni, kde pomáha odchyteným psom nájsť pôvodného majiteľa alebo nový domov.

OZ: About Us
Beagle Puppy
OZ: Obrázek
bottom of page