top of page

.ako pomôcť.

Beagle%20Puppy_edited.jpg

Adopcia

Vytvorím psíkovi nový domov

O adopcii psíkav pokoji porozmýšľajte. Uistite sa, či mu dokážete venovať dostatok starostlivosti aj o niekoľko rokov.

Černý pes

Dočasná opatera

Na chvíľu sa o psíka postarám

Dočasná opatera (DO alebo dočaska) znamená, že si opustené zviera vezmete na istý čas k sebe domov.


Väčšinou ide o zvieratá: pre ktoré nie je miesto v útulku, po operáciách, pre šteniatka alebo pre tie, ktoré v útulku trpia, ktorým je v koterci zima a iné akútne prípady.


Náklady na starostlivosť vám preplatíme.

Psí misku s vodou

Materiálna pomoc

Rád by som niečo priniesol

Psíkom môžete pomôcť zakúpením krmiva (konzervy, granule, piškóty) alebo materiálnymi darmi: deky, plachty, chovateľské potreby (obojky, vodítka, misky, náhubky, peliešky, hračky), lieky pre psy a mačky, zdravotnícky materiál, kancelárske potreby a mnoho ďalších vecí. Ideálne je, ak sa s nami dopredu skontaktujete a dohodneme sa, čo nám pomôže.

Dobrovolníci-Stavba

Dobrovoľnícka pomoc

Rád priložím ruku k dielu

Vítame u nás ľudí so srdcom na správnom mieste, s láskou k zvieratám, ktorí budú ochotní pomôcť, aby psíky mohli žiť v lepších podmienkach.

Hľadáme dobrovoľníkov na

* VENČENIE PSÍKOV

* a na POMOCNÉ PRÁCE V KS (dezinfekcia kotercov, pomoc pri oprave kotercov, maľovanie stien, oprava zariadení pre psíkov, budovanie zábavných prekážok vo výbehu pre psíkov, údržba priestorov KS apod.)

Tešíme sa na Vašu návštevu a budeme Vám vďační za pomoc.

Brown Dogs

2 % z dane

Help Us Soar

Nenechajte prepadnúť svoje 2 % z dane, môžu zachraňovať životy opustených zvierat. Sú našim dôležitým príjmom a vďaka nim môžeme pomáhať všetkým zvieracím tulákom, ktorí nás potrebujú.

Ak ste naším dobrovoľníkom,  môžete nám poukázať až 3 % z dane. 

Debit Card

Finančná pomoc

Chcem prispieť finančne

Prevádzka KS a starostlivosť o psíky sú finančne náročné, sme odkázaní na finančnú a materiálnu pomoc od jednotlivcov a firiem.


Všetky finančné prostriedky investujeme  do nákupu krmiva, na úhradu veterinárnych účtov, obnovy kotercov a podobne. Pracujeme ako dobrovoľníci bez nároku na finančnú odmenu. Teda všetky finančné dary sú použité na starostlivosť o našich zverencov.

Pravidelný alebo jednorázový finančný príspevok nám môžete poukázať priamo na náš transparentný účet v SLSP na číslo účtu

SK3509000000005082043161

Ako pomôcť: Get Involved
bottom of page